Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Starši lahko učence prijavijo na dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Malica je po drugi šolski uri, kosilo pa med 11.40 in 13.40. S šolskim letom 2019/2020 je uvedeno digitalno beleženje prehrane učencev s ključki.  Učenci od 1. do 5. razreda s ključki koristijo samo kosilo, za malico in popoldansko malico koriščenje obrokov ročno vnesemo v računovodstvu. Učenci od 6. do 9. razreda pa koristijo z uporabo ključka malico in kosilo. Če  kdo ključek slučajno pozabi, se vpiše na list v mapi pri dežurnem učencu. Koriščenje obrokov mu ročno vnesemo v računovodstvu (to naj se ne bi dogajalo pogosto). Če kdo ključek slučajno izgubi, počakamo do teden dni. Če ga učenec ne dobi, mu damo novega in mu ga zaračunamo na položnici. V tem primeru naj se učenec oglasi v računovodstvu. Učenec brez ključka ne sme prevzeti obroka.

PRIJAVA IN ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. za  čas odsotnosti učenca ustno ali pisno. Prehrana se lahko odjavi na spletni strani šole pod Spletna evidenca obrokov ali v tajništvo šole osebno ali po telefonu na številko 05 307 71 00.  Učenci, ki kosijo občasno, so od obroka v evidenci obrokov odjavljeni. Starši jih morajo na kosilo, za dneve ko bodo na kosilu, pravočasno prijaviti. Posamezni dnevni obrok dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice je pravočasno prijavljen oz. odjavljen, če se ga prijavi oz. odjavi do 8.00 ure zjutraj na dan odsotnosti učenca. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. Opravičilo preko eAsistenta NE velja za odjavo prehrane.

Prosimo vas, da šolske položnice redno plačujete. V primeru neplačevanja vas bo šola v skladu s Pravili o šolski prehrani OŠ Šempas terjala po pravni poti, vaš otrok pa bo izgubil pravico do kosila in popoldanske malice.

Priporočila za medicinsko indicirane diete

Pravila o šolski prehrani

Upravičenci do subvencije za šolsko malico in kosilo

Za šolsko prehrano skrbijo:

  • Marjeta Prohan
  • Katarina Loverčič
  • Monika Vidmar
  • Jerica Piščanec

Ceno šolske prehrane določi Svet zavoda. Cene so oblikovane na dan 26. 4. 2022 in veljajo od 1. septembra 2023 dalje:

Cene prehrane
malica cena kosilo cena
dopoldanska 1,10 € 1.-5. razred 2,88 €
popoldanska 0,79 € 6.-9. razred 3,10 €
zaposleni 1,46 € zaposleni 4,50 €
    zaposleni – topla malica/
1/2 kosilo
2,25 €
    zunanji 4,95 €

Vodja šolske prehrane je Mateja Pahor.

Related Images:

(Skupno 4.605 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost