Skoči na glavno vsebino

Knjižnica

Dobrodošli v šolski knjižnici!

Vodja knjižnice je Irena Lipičar Komel.


Knjižnični red

1. ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Člani šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole, članarine ni.

2. URNIK IZPOSOJE

Knjižnica je odprta v času pouka (med počitnicami je zaprta):

 • Ponedeljek: 7.30–12.00 in 13.00–15.00
 • Torek: 7.30–12.00 in 13.00–15.00
 • Sreda: 7.30–12.00
 • Četrtek: 7.30–12.00 in 13.00–15.00
 • Petek: 7.30–12.00 in 13.00–15.00

Kadar v knjižnici poteka pouk, je za druge uporabnike zaprta.

3. IZPOSOJA 

Na dom izposojamo leposlovne in poučne knjige, učbenike ter revije. Večina neknjižnega gradiva (videokasete, DVD-ji in CD-ji) je namenjena le za uporabo pri pouku. Učenci 1. razreda obiskujejo knjižnico 1-krat tedensko v okviru podaljšanega bivanja, seveda pa lahko pridejo tudi samostojno. Vsi ostali učenci prihajajo v knjižnico samostojno.

a) ŠTEVILO IZPOSOJENIH KNJIG IN RAVNANJE Z NJIMI

Učenci 1. razreda imajo lahko doma največ 1 knjigo naenkrat, učenci 2. razreda največ 3, vsi ostali pa po 5 knjig. Vse izposojeno gradivo je potrebno vrniti do konca pouka (datum je vsako leto sproti določen). Knjige, izposojene za čas poletnih počitnic, morajo uporabniki vrniti v začetku septembra. Uničeno ali izgubljeno knjižnično gradivo mora uporabnik nadomestiti z novim, če pa to ni mogoče, je potrebno plačati njegovo protivrednost.

b) ROK IZPOSOJE

Knjige

Rok izposoje je 14 dni z možnostjo podaljšanja še za 14 dni. Izjema so knjige za domače branje – tem roka izposoje ne podaljšamo, saj morajo biti dostopne čim več učencem.

Čitalniško gradivo

Čitalniško gradivo (leksikoni, enciklopedije,slovarji, atlasi) si uporabniki lahko izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek. Izjemoma med tednom, in sicer za 1 dan.

Revije

Rok izposoje za revije je 3 dni.

c) ZAMUDNINA

Uporabnik si ne more izposoditi novega knjižničnega gradiva, dokler ne vrne gradiva, ki mu je že potekel rok izposoje. Kazen za zamujanje pri vračanju izposojenega gradiva je prepoved izposoje za določen čas oz. poravnava z restitucijo.

4. PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI

V knjižnici lahko:

 • Listam ali berem knjige in revije. Po uporabi gradiva le-to pospravim na svoje mesto.
 • Pišem domačo nalogo, referat, seminarsko nalogo.
 • Se učim. o Se (tiho) pogovarjam s prijatelji.
 • Najdem svoj mir.
 • Si ogledam razstave, rešujem knjižne uganke.

Česa ne počnem v knjižnici:

 • Ne razmetavam knjig in revij.
 • Ne trgam in uničujem knjig in revij.
 • Ne jem in ne pijem.
 • Se ne lovim in skrivam med policami.
 • Ne kričim.

5. PRAVILA UPORABE RAČUNALNIKA

V šolski knjižnici je učencem za šolsko delo na voljo računalnik. Namenjen je vsem učencem šole, še posebno pa tistim, ki računalnika doma nimajo.
• Učenci lahko uporabljajo računalnik izključno za šolsko delo v okviru delovnega časa knjižnice v dogovoru z učiteljem, računalnikarjem oziroma knjižničarko.
• Vsak uporabnik se mora vpisati v evidenčni dnevnik uporabnikov računalnika.
• Prepovedano je presnemavanje in nalaganje programov, igric z interneta ali drugih nosilcev v računalnik, uporaba spletnih klepetalnic ali ogledovanje neprimernih strani.
• Računalnik ni namenjen za prenos podatkov preko izmenjevalnikov datotek (Torrent …).
• Z računalnikom lahko delajo le računalniško usposobljeni uporabniki. Pričakujemo primeren odnos do računalniške opreme in informacij.
• V primeru napak v delovanju računalnika je učenec dolžan obvestiti knjižničarko oz. šolskega računalnikarja.
• Vsak uporabnik odgovarja za namerno povzročeno škodo oziroma okvaro.
V primeru kršitve pravil uporabe računalnika se kršitelju odvzame pravica dela na računalniku. Kršitelj ponovno pridobi pravico do uporabe računalnika, ko presodimo, da je prejeti vzgojni ukrep nanj pozitivno vplival.

Bralna značka in domače branje

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za š. l. 2019/20

Related Images:

(Skupno 1.116 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost