Skoči na glavno vsebino

V torek, 19. 9. 2017, smo ob 18.00 v vrtcu izpeljali prireditev ob otvoritvi prizidka in energetsko saniranega vrtca.»Otroci so naš največji zaklad …« večkrat rečemo. In res so. Največji zaklad so seveda najprej za starše, ki si za svoje otroke želijo le najboljše. Želijo si, da se otrok, v času, ko ne bo z njimi, dobro počuti in da je zanj dobro poskrbljeno in da se razvija v primernih prostorih. Vse to si želijo tudi vzgojiteljice, njihove pomočnice in ostali zaposleni.

Zgodovina vrtca v Šempasu sega v leto 1980. Otroci našega šolskega in vrtčevskega okoliša, ki obsega krajevne skupnosti Ozeljan, Šmihel, Šempas in Osek-Vitovlje, so šolo in vrtec do takrat obiskovali v raznih krajih okoliša. V vrtcu je bilo sprva 82 otrok, ki so bili razporejeni v 4 skupine. Število otrok in učencev v okolišu je naraščalo in vrtec smo leta 2004 že povečali. 1. 9. 2008 je bilo vpisanih 115 otrok in 7. skupina se je prvič oblikovala na šoli. 1. 9. 2010, ko je bilo vpisanih 130 otrok, se je na šoli odprl še en – 8. oddelek. Od 1. 9. 2010 pa do konca avgusta 2017 sta na šoli »gostovala« po 2 oddelka. Če mora biti vrtec na dveh lokacijah, predstavlja to tudi za zaposlene in starše velik organizacijski zalogaj. Ta zalogaj postaja še težje rešljiv, če se hkrati povečuje tudi število otrok na šoli, zaradi česar se je pouk začelo izvajati tudi v manjših prostorih – nekdanjih kabinetih.

Tako sta bila prva pobudnika, ki sta MONG opozarjala na nujnost investicije v Vrtcu Šempas že ravnatelja Iztok Hönn in Primož Zgonik. Najprej se je pojavila potreba po dveh igralnicah. Ker se je število otrok in učencev povečevalo, so ravnateljica Jadranka Kočevar, vodja vrtca Nataša Leban in hišnik Egon Plesničar oktobra 2012 pripravili projektno nalogo – Dozidava 3 igralnic, večnamenskega prostora, preureditev kuhinje in pralnice, ureditev zbornice … Gradbena in zaključna dela naj bi potekala leta 2013. Januarja 2014 je ravnateljica prejela odgovor, da bosta prizidek in adaptacija vrtca potekala v dveh fazah in da je pridobivanje gradbenega dovoljenja v teku. Ureditev parkirišča, obračališča in dela parkirišča ob cesti naj bi bili predmet posebnega projekta. Na številnih konferencah in sestankih v vrtcu in na šoli, svetih staršev, svetih zavoda, sestankih na MONG … smo nenehno premlevali isto zgodbo: o prostorski stiski, ki se z leti še povečuje ter o potrebni obnovi obstoječih prostorov. Prvotni projekt smo/so v teh letih nekoliko spremenili.

Avgusta 2016 so predstavnikom šole in KS Šempas na sestanku na občini podrobneje predstavili projekt in izvedbo. Po vseh letih zapletov, čakanj in pričakovanj, se je v začetku februarja 2017 resnično pričela tako želena gradnja. Vodja investicije iz projektne pisarne MONG je bil Zoran Ušaj. Odgovorni vodja projekta je bil Rajko Grdina iz podjetja Stating d.o.o., odgovorni projektant in nadzornik strojnih instalacij je bil Dean Mavri iz podjetja MM-Biro, odgovorni projektant in nadzornik elektro instalacij Rok Merljak iz istega podjetja, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij Borut Lovšin iz podjetja Stating d.o.o., odgovorni vodja del Klemen Prebevšek iz Makro 5 d.o.o, vodja gradbišča Peter Kolman iz Makro 5 d.o.o, odgovorni nadzornik Simon Klaut iz Ekonomika investicij s.p, nadzornik gradbeno-obrtniških del Uroš Vetrih iz Ingstep d.o.o, izvajalec elektro instalacij Luka Bratina iz Elektro Bratina, izvajalec strojnih instalacij pa Igor Furlan iz Instalacije Furlan d.o.o.

Pri gradnji prizidka in energetski sanaciji obstoječega vrtca so z OŠ Šempas poleg mene sodelovali: vodja vrtca Nataša Leban, hišnik David Gregorič, pomočnik ravnateljice Simon Zupan, vodja kuhinje Marjeta Prohan, predsednica sveta zavoda Ines Volk, v selitve, prilagoditve v zvezi z gradnjo in obnovo, čiščenja so bile vključene vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, kuharice, čistilke … pri selitvah pa so pomagali tudi ostali zaposleni. Poleg naštetih so bili v aktivnosti in sestanke v zvezi z gradnjo prizidka in obnovo vključeni projektna pisarna, krajevne skupnosti, svet zavoda, svet staršev, oddelek za družbene dejavnosti, mestni svetniki, podžupan … Skratka, zahvalo dolgujemo še mnogim posameznikom, ki so nam skozi ta dolga leta pomagali nitke naših upov in sanj preoblikovati v resničnost ter tistim, ki ste kakor koli prispevali pri organizaciji današnje prireditve.

Ob tej priložnosti se MONG zahvaljujemo za izpeljano investicijo, izvajalcem in podizvajalcem del za spoštovanje dogovorov in sodelovanje z vrtcem, staršem otrok vrtca za razumevanje sprejetja nastalih sprememb in njihove konstruktivne pripombe in pobude. Posebno se zahvaljujem vsemu osebju vrtca, ki je poleg rednega dela opravljalo tudi selitvene aktivnosti.

Vrtec je poleti gostoval na šoli. Zaključna dela in selitve niso nekaj enostavnega, zato smo v soglasju z MIZŠ s poukom na šoli začeli 4. 9. 2017 – dan kasneje kot večina šol po Sloveniji. Od istega dne dalje – torej od 4. 9. pa so naši ŽARKI, ZVEZDICE, LUNICE, SONČKI, SNEŽINKE, KAPLJICE, MAVRICE in upam, da kmalu še OBLAČKI … spet pod eno streho – večjo oz. obnovljeno.

S prizidkom smo pridobili 3 nove igralnice in večnamenski prostor, ki je hkrati telovadnica. Obenem se je izvedlo tudi energetsko sanacijo obstoječega vrtca. Temeljito se je obnovilo oz. predelalo kuhinjo in pralnico, vzgojiteljice imajo končno normalno veliko zbornico, garderobo in sanitarije, v obstoječem vrtcu pa je bilo opravljenih še nekaj manjših predelav. Prestavili smo tudi igrala za mlajše otroke, ki so jim sedaj lažje dostopna, igrala za starejše otroke pa so pred vhodom v telovadnico. Upamo, da bomo v bližnji prihodnosti uspeli za starejše otroke urediti igrala in zelene površine pred igralnicami, potrebovali pa bomo še nekaj dodatnih parkirišč. V planu je tudi ureditev odvodnjavanja in prometnega režima pred šolo.

Zavedamo se, da je v občini več vrtcev, šol in drugih zavodov, ki jih je potrebno vzdrževati, širiti, urejati … in da so na občinah sredstva za tovrstne investicije omejena. A eden od njih smo mi in vseh potreb z dograditvijo in energetsko sanacijo še nismo zaključili. Potrebovali bi še 4 nove učilnice, pa tudi naša telovadnica je v vse prej kot dobrem stanju.

Kakorkoli, mislim, da lahko sedaj otroci, vzgojiteljice in pomočnice lahko resnično rečejo »naš vrtec je sonček …«. In ja, starši, sedaj bomo za vaš zaklad skrbeli v prostorih, zgrajenih na osnovi sodobnih standardov in normativov, kar pomeni, da naj bi še dolgo služil svojemu namenu. Vrtec bo nudil varno zavetje in kakovostno preživljanje otroštva še mnogim prihodnjim generacijam otrok našega okoliša, strokovnim in drugim delavcem pa dobre delovne pogoje.

Po dobrih dveh tednih bivanja v njem lahko z gotovostjo trdim, da se v njem otroci in zaposleni dobro počutimo in smo ga že vzeli za svojega.
In da bi vsem prisotnim, tudi otrokom, včerajšnji dan ostal v prijetnem in nepozabnem spominu, je poskrbela Damjana Golavšek.

Dovolite mi, da se še enkrat zahvalim vsem, tudi tistim, ki jih nisem posebej imenovala, ki ste aktivno sodelovali pri izgradnji in ureditvi prostorov. Vam, dragi malčki in spoštovane »vrtnarice«, pa prijetno bivanje v novih prostorih!

ravnateljica Zarja Hönn Marc

Related Images:

(Skupno 323 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost