Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pred vami so predstavitve izbirnih predmetov, ki jih ponujamo na izbiro v šolskem letu 2019/2020. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Predmeti so razdeljeni na družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični sklop. Predmeti so razdeljeni v tri skupine:

  • triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere eno, dve ali tri leta);
  • enoletni predmeti vezani na razred;
  • enoletni predmeti (trajajo samo eno šolsko leto in učenec jih ne more ponovno izbrati).

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko (lahko pa tudi tri ure na pisno željo staršev). To je priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne odločitve.

Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Zato vam svetujemo, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, najbolj uspešen.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Sodelovanja je lahko oproščen v celoti, ali pa le pri eni uri tedensko.

V primeru, da se želite seznaniti s cilji in vsebinami posameznih izbirnih predmetov, so tukaj povezave na učne načrte Ministrstva za šolstvo in šport. Učni načrti so v zapisu oblike *.pdf.

Priloga predstavitev izbirnih 20_21

Related Images:

(Skupno 568 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost