Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Dodatni teden počitnic se izteka in v ponedeljek se bo začel pouk na daljavo za vse učence. Učenci predmetne stopnje so s poukom začeli že pred jesenskimi počitnicami, nanj pa so se pripravljali tudi ostali učenci. Tokrat je gotovo najtežje prvošolcem, saj so šolo komaj spoznali in se s poukom na daljavo še niso srečali.

Nekaj osnovnih navodil, ki se nanašajo na pouk na daljavo.
Osnovni komunikacijski kanal med učenci in učitelji bodo Arnesove spletne učilnice. Učenci razredne stopnje so kode za vstope prejeli v petek, 23. 10. 2020. Vanje bodo učitelji odlagali gradiva za pouk, učenci pa narejene naloge oz. dokaze o učenju. Izobraževanje na daljavo bo potekalo tudi preko videokonferenčnega orodja ZOOM (videoure). Učitelji bodo glede na naravo predmeta in snov del posameznega predmeta izvedli kot videoure, ostalo pa preko usmerjenih nalog, posnetkov, navodil za samostojno delo učencev … S tovrstnimi povezavami bodo tudi vzdrževali stik z učenci.
Učitelji bodo po potrebi uporabljali tudi druge načine komunikacije s starši in učenci, kar vam bodo sami podrobneje razložili. Za učence 5.-9. razreda smo zaradi lažje komunikacije z njimi ustvarili šolske elektronske naslove (ime.priimek@ossempas.si).

Učenci naj dosledno upoštevajo urnik videour in naj sproti opravljajo delo, ki jim ga učitelji dodelijo. Učitelji bodo gradiva nalagali v spletno učilnico na podoben način, kot so ga učenci vajeni od pomladnega izobraževanja na daljavo. Povezave do videour in gradivo bodo učitelji objavljali v spletnih učilnicah posameznih predmetov že dan pred izvedbo.

Učitelji bodo spremljali prisotnost učencev na videourah in pri samostojnem delu, čemur bodo služili dokazi o samostojnem delu. Vzrok za morebitno neodzivnost bodo učitelji najprej preverili pri učencu. Če bodo učenci kljub opozorilu neodzivni, bodo učitelji obvestili starše in razrednika. Starši boste odsotnost učencev od pouka sproti opravičevali razredniku po e-pošti ali eAsistentu, tako kot to poteka v času običajnega pouka.

Ponovno sporočam, da od 1. 11. 2020 velja nov oz. posodobljen Šolski red OŠ Šempas, ki se nanaša na pravila obnašanja in komuniciranja na spletu oz. spletni bonton (zadnja priloga). Individualna komunikacija med učitelji in posameznimi učenci ter starši bo potekala preko elektronske pošte in eAsistenta. Na spletni strani smo včeraj objavili obvestilo v zvezi s toplimi obroki.

Za učence, ki imajo individualno učno pomoč, se bo le-ta izvajala izven časa, ko bodo potekale videoure za reden pouk. Učencem s težavami bodo pomoč v dogovoru s svetovano službo in razredniki nudile tudi učiteljice podaljšanega bivanja – preko video povezav, telefonov …
Izobraževanje na daljavo je naporno in zahteva od učenca veliko samodiscipline. Naslednji teden bo večina staršev dopoldne v svoji službi in mnogi učenci bodo sami doma. Opozorite jih, da naslednji teden niso več počitnice in da morajo delati za šolo vsak dan od 8. ure dalje, kot da bi potekal pouk v šoli. Učenci predmetne stopnje, ki še niso izpolnili obveznosti, ki so jim jih v tednu pred počitnicami naložili učitelji, naj to uredijo v čim krajšem možnem času. Če pa stvari niso uredili zaradi tehničnih težav, naj to sporočijo učitelju predmeta, pri katerem je prišlo do težav. Po izkušnjah iz tedna pred počitnicami se bodo mogoče zaradi dodatnih obremenitve ponovno pojavile težave s spletnimi učilnicami. Naj vam in vašim otrokom to ne vzame volje. Če v ponedeljek ob 8. uri spletna učilnica ne bo dostopna, naj otrok počne kaj drugega, kar je povezano s šolo (ponovi že obravnavano snov, bere, si sam izmisli nalogo, ki jo lahko reši …), pregleda elektronsko pošto in kasneje spet poskusi vstopiti v spletno učilnico.
Ker ne vemo, koliko časa bo potekal pouk na daljavo, naj ga učenci jemljejo resno. Spomladi nas je izobraževanje na daljavo presenetilo, tokrat pa smo se na ta način dela pripravljali tudi v šoli, zato izgovorov za ne-delo ni več. Osnovna šola je temelj za vse nadaljnje izobraževanje in samo z resnim delom bodo lahko učenci uspešni. Verjamemo, da nas boste v teh prizadevanjih starši podprli, saj bomo skupaj lažje dosegli ta cilj.

Za pomoč pri pouku na daljavo so vam na voljo razredniki in učitelji posameznih predmetov, če pa potrebujete pomoč tehnične narave (npr. dostop do e-pošte ali spletnih učilnic otroka), vam lahko kot računalnikar pomaga Simon Zupan (simon.zupan@ossempas.si).
Delovni čas šole bo v času pouka na daljavo kot običajno, torej vsak delavnik od 7. do 15. ure, uradne ure pa bodo v tem času od 10. do 14. ure. V šoli bom prisotna jaz ali pomočnik ter računovodkinja in/ali tajnica …, učitelji pa bodo večinoma delali od doma, zato boste najlažje vzpostavili kontakt z njimi preko e-pošte ali eAsistenta.
Vsi upamo in si želimo, da bo pouk na daljavo res samo začasen. Z mislijo, da se čim prej vsi srečamo v šolskih klopeh, vas v imenu vseh sodelavk in sodelavcev lepo pozdravljam.

Zarja Hőnn Marc, ravnateljica

Related Images:

(Skupno 269 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost