Skoči na glavno vsebino

Organizacija dela v času začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojnoizobraževalnih zavodih 

Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!
V času omenjenega ukrepa bomo izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na OŠ Šempas prilagodili v skladu z navodili pristojnih inštitucij.
Kot ste bili že obveščeni, se od ponedeljka, 16. 3. 2020, do vključno petka, 27. 3. 2020, zapirajo vrata šol in vrtcev, razen tistih, ki so s strani Mestne občine Nova Gorica določena za varstvo otrok staršev, ki so zaposleni v posebnih poklicih.
Tudi naša šola in vrtec bosta v tem času ZAPRTA za otroke, učence, delavce in za najemnike prostorov.
Pouk bo v skladu z možnostmi potekal na daljavo. Navodila so učencem že dali učitelji v petek, 13. 3. 2020. Delo bo večinoma potekalo preko spletne učilnice, ki smo jo ustvarili za vsak oddelek posebej. Predvsem mlajši učenci pa so že dobili navodila za utrjevanje snovi – na učnih listih, v delovnih zvezkih, učbenikih … Navodila za nadaljnje delo bodo sledila.
Za učence zaprtje šol ne pomeni počitnic, temveč čas, ko lahko utrdite snov … Tudi zato pričakujemo, da se boste učenci »šole na daljavo« in nalog, ki vam jih bodo posredovali učitelji, lotili z vso resnostjo in odgovornostjo. Starše naprošamo, da dnevno spremljajo delo svojih otrok. Učenci, sledite navodilom učiteljev, ki jih boste vsak delovni dan prejeli med osmo in dvanajsto uro, za predmete, ki so ta dan na urniku. Z učitelji boste v stiku tudi preko elektronske pošte, starši pa tudi preko eAsistenta. Učencem razredne stopnje boste verjetno pomagali pri komuniciranju z učitelji starši, zato bodo učitelji navodila za učenje pošiljali kar vam. Vse podrobnosti boste urejali z razredniki, za pomoč pri delu preko spletnih učilnic pa bo na voljo tudi pomočnik ravnateljice (simon.zupan@ossempas.si).
Učencem ni potrebno delovnih listov tiskati. Vse kar je potrebno napisati, naj beležijo v zvezkih, delovnih zvezkih, oziroma po navodilih učitelja. Delo naj bo opravljeno tako, da ga bodo učitelji ob povratku v šolo lahko preverili kot dokaz učenja in znanja.
Starše prosimo za razumevanje in strpnost. Zaradi izredne situacije se navodila tudi spreminjajo in dopolnjujejo. Vse novosti bomo objavljali na spletni strani šole.
Spoštovani starši, verjamemo, da je tak ukrep za vas obremenjujoč, vendar se moramo zavedati resnosti nastalega položaja in temu primerno izvajati priporočila ustreznih ustanov in oblasti.
Če se bodo ukrepi izkazali za učinkovite, se bomo v vrtcu in šoli ponovno srečali v ponedeljek, 30. 3. 2020.
Če se stanje do takrat ne bo umirilo, bomo na šoli sprejeli določene metode dela, s katerimi bomo omogočili nadaljnje pridobivanje novih znanj na daljavo. O morebitnih takih ukrepih boste vi in učenci pravočasno obveščeni preko vseh utečenih kanalov obveščanja.
V nujnih primerih bomo dosegljivi na elektronska naslova os.sempas@guest.arnes.si in zarja.honn.marc@ossempas.si.
V primeru, da otrok zboli in začasno ne bo mogel opravljati izobraževanja na daljavo, vas prosimo, da to sporočite razredniku in na os.sempas@guest.arnes.si.
Vsi si želimo, da se nastala situacija čimprej umiri, in da se z otroki spet čimprej snidemo, zato vas ponovno prosimo, da dosledno upoštevate navodila in priporočila NIJZ in ostalih institucij glede zdravstvenih in higienskih ukrepov.
Ostanite zdravi in uspešno učenje!

vodstvo šole

Related Images:

(Skupno 167 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost